شرایط و قوانین

کاربر گرامی لطفاً موارد زیر را جهت استفاده بهینه از خدمات و برنامه‌‏های کاربردی Shopmtn.ir به دقت ملاحظه فرمایید.

ورود کاربران به وب‏‌سایت Shopmtn.ir هنگام استفاده از پروفایل شخصی، محصولات، طرح‏‌های تشویقی و سایر خدمات ارائه شده توسط Shopmtn.ir به معنای آگاه بودن و پذیرفتن شرایط و قوانین و همچنین نحوه استفاده از سرویس‌‏ها و خدمات Shopmtn.ir است. توجه داشته باشید که ثبت سفارش نیز در هر زمان به معنی پذیرفتن کامل کلیه شرایط و قوانین Shopmtn.ir از سوی کاربر است. لازم به ذکر است شرایط و قوانین مندرج، جایگزین کلیه توافق‏‌های قبلی محسوب می‏‌شود.

الف – قوانین عمومی

توجه داشته باشید کلیه اصول و رویه‏‌های Shopmtn.ir منطبق با قوانین جمهوری اسلامی ایران، قانون تجارت الکترونیک و قانون حمایت از حقوق مصرف کننده است و متعاقبا کاربر نیز موظف به رعایت قوانین مرتبط با کاربر است. در صورتی که در قوانین مندرج، رویه‏‌ها و سرویس‏‌های Shopmtn.ir تغییراتی در آینده ایجاد شود، در همین صفحه منتشر و به روز رسانی می شود و شما توافق می‏‌کنید که استفاده مستمر شما از سایت به معنی پذیرش هرگونه تغییر است.

ب – تعریف مشتری یا کاربر

مشتری یا کاربر به شخصی گفته می‌شود که با اطلاعات کاربری خود که در فرم ثبت نام درج کرده است، به ثبت سفارش یا هرگونه استفاده از خدماتShopmtn.ir اقدام نماید

ج – ارسال مرسولات

سفارشات ثبت شده تا ساعت ۱۲ ظهر، در همان روز ثبت ارسال میشوند. سفارشات ثبت شده پس از ساعت ۱۲ ظهر، صبح روز بعد ارسال می شوند. زمان دریافت سفارشات برای تهران ۲۴ ساعت و برای شهرستانها بین ۱ تا ۷ روز می باشد.

د – ضوابط وشرایط ترابردشماره تلفن همراه

مشترک جهت ترابرد به شبکه ایرانسل موظف به پذیرش و متعهد به رعایت ضوابط و شرایط ذیل است:

۱- تعاریف

۱-۱ ترابرد پذیری شماره تلفن همراه : فرآیندی است که طی آن مشترک یک اپراتور با حفظ شماره می تواند اپراتور خود را تغییر دهد که در این سند به اختصار ترابرد نامیده می شود.

۲-۱ اپراتور پایه : اپراتوری است که مشترک برای دریافت خدمات تلفن همراه برای بار اول ثبت نام کرده و اسناد و مدارک مورد نیاز برای احراز هویت و ثبت نام را به اپراتور مذکور تحویل داده است و سند اشتراک دریافت کرده است.

۳-۱ اپراتور پذیرا : شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل که مشترک یک اپراتور، قصد استفاده از خدمات آنرا بدون تغییر شماره خود دارد.

۴-۱ اپراتور فرستنده : اپراتوری که مشترک در هنگام درخواست ترابرد شماره از خدمات وی استفاده می کند و قصد دارد بدون تغییر شماره خود از خدمات اپراتور دیگر استفاده کند.

۵-۱ مرکز مدیریت ترابرد : مرکز مدیریت ترابرد مسوول کنترل و مدیریت روند اجرایی ترابرد شماره های تلفن همراه و پایگاه داده مرجع، محل نگهداری اطلاعات مربوط به شماره های تلفن همراه می باشد.

۶-۱ سیم کارت فعال : سیم کارتی که مشترک آن در شبکه اپراتور پایه یا فرستنده امکان استفاده از خدمات موضوع پروانه را داشته باشد.

۲- آغاز و خاتمه ترابرد

۱-۲ خدمات ترابرد با فعالسازی سیم کارتی که ایرانسل در اختیار مشترک قرار میدهد آغاز می شود.

۲-۲ با فعالسازی سیم کارت در شبکه ایرانسل، قرارداد مشترکین تلفن همراه ایرانسل بر روابط طرفین حاکم خواهد بود.

۳-۲ ارائه خدمات ترابرد در موارد ذیل خاتمه خواهدیافت.

– در صورت درخواست مشترک جهت ترک شبکه ایرانسل

– نقض مفاد قرارداد مشترکین و شرایط و ضوابط ترابرد پذیری به تشخیص شرکت ایرانسل

– عدم پرداخت بدهی سیم کارت تا سقف تعیین شده در مصوبه شماره ۲۰۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

۳-مراحل ترابرد:

۱-۳ مرکز مدیریت ترابرد در مقاطع زمانی مختلف برابر با پیشرفت مراحل اجرای کار پیامکهایی را به مشترک ارسال می دارد و مشترک باید در این خصوص دقت لازم را داشته باشد و در صورت لزوم پاسخ لازم را ارسال کند.

۲-۳ کلیه مشترکین ترابرد شده اعم از حقیقی و حقوقی می بایست قبل از فعال شدن سیم کارت در شبکه ایرانسل احراز هویت گردند.

۳-۳ مشترک حقیقی پس از تکمیل فرم درخواست ترابرد و تأیید شرایط اعلام شده، پیامک تأیید درخواست ترابرد را از مرکز مدیریت دریافت می نماید که باید حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت آنرا تأیید نماید. عدم اقدام مشترک ظرف این مدت زمانی، به معنای انصراف وی از درخواست ترابرد شماره است.

۴-۳ در صورتی که مشترک درخواست ترابرد چند شماره و یا گروهی از شماره ها را داشته باشد باید برای هر یک از آنها درخواست های جداگانه ای ارسال نماید.

۵-۳ مشترک حقوقی پس از تکمیل فرم درخواست ترابرد و تأیید شرایط اعلام شده باید در درخواست کتبی ترابرد خود یک شماره تلفن همراه را برای دریافت پیامک از سوی مرکز مدیریت به اپراتور پذیرا اعلام نماید. سپس پیامک تأیید درخواست ترابرد از سوی مرکز مدیریت برای وی ارسال می گردد که باید حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت آن را تأیید نماید و عدم اقدام مشترک ظرف این مدت زمانی، به معنای انصراف وی از درخواست ترابرد شماره است.

تبصره: در خواست ترابرد از سوی مشترکین حقوقی الزاما باید از سوی صاحبان امضای مجاز و یا نمایندگان معرفی شده به صورت کتبی از سوی صاحبان امضای مجاز اعلام گردد.

۶-۳ ارسال پیامک تأیید و یا عدم تأیید توسط مشترک رایگان می باشد.

۷-۳ مشترکین حقوقی باید موارد ذیل را جهت درخواست ترابرد به اپراتور پذیرا ارایه نمایند:

نام شرکت به صورت کامل، شماره ثبت، شناسه ملی، کد اقتصادی، مدیر عامل و صاحبان امضای مجاز، آخرین روزنامه رسمی، آدرس و تلفن ثابت.

۴- هزینه ها

۱-۴ تعرفه خدمات ارائه شده به مشترک ترابرد شده عینا برابر تعرفه خدماتی است که به مشترکین شبکه ایرانسل ارائه می گردد.

۲-۴ترابرد شماره مشترکین دایمی منوط به تسویه صورتحساب اولیه صادر شده از سوی اپراتور فرستنده بر اساس مقررات دستورالعمل اجرایی شماره های تلفن همراهمی باشد.

۳-۴ امکان غیر فعال شدن شماره مشترکین دایمی که برابر مصوبه شماره ۲۰۷ کمیسیون نسبت به تسویه حساب نهایی با اپراتور فرستنده اقدام نکنند، از سوی اپراتور پذیرا وجود دارد.

۵- شرایط عمومی

۱-۵ مشترک می‌بایست جهت دریافت سیم کارت ایرانسل شخصا و با ارائه کارت ملی به یکی از مراکز خدمات ایرانسل رجوع نماید.

۲-۵ سیم کارت مشترک تنها در ساعات و روزهای کاری فعالسازی خواهد شد.

۳-۵ ترابرد شماره فقط برای سیم کارت های فعال امکان پذیر است.

۴-۵ چنانچه اطلاعات ارائه شده توسط مشترک ناقص یا اشتباه باشد ترابرد وی رد خواهد شد.

۵-۵ پس از تائید اپراتور فرستنده و تا زمان فعال سازی سیم کارت جدید در شبکه ایرانسل، رومینگ بین الملل و تماس با خارج از کشور برای سیم کارت قبلی مشترکین دایمی مسدود خواهد شد.اپراتور فرستنده می تواند قبل از تأیید درخواست ترابرد مشترک، نسبت به صدور صورتحساب موقت برای مشترک پس پرداخت اقدام نماید و در صورتی که مشترک نسبت به پرداخت صورتحساب موقت در مهلت اعلام شده اقدام نکند و مبلغ این صورتحساب بیشتر از ۲۰۰۰۰ ریال باشددرخواست وی رد خواهد شد.

تبصره: چنانچه مشترک نزد اپراتور فرستنده مبالغی به عنوان تضمین پرداخت داشته باشد و صورتحساب موقت کمتر از مبلغ تضمین پرداخت باشد اپراتور فرستنده باید بلافاصله نسبت به تایید درخواست اقدام و آن را برای مرکز مدیریت ترابرد ارسال کند.

در صورت خودداری مشترک از تسویه صورتحساب قطعی پس از ترابرد و عدم توجه به اخطارهای صادره، ایرانسل مطابق روش اپراتور فرستنده در خصوص مشترکین بدهکار در مورد وی اقدام خواهد نمود.

۶-۵ هر مشترک برای هر شماره تلفن همراه، صرفا دوبار در سال امکان ترابرد دارد.

تبصره: بازگشت به اپراتور پایه ترابرد محسوب نمی گردد.

۷-۵امکان ترابرد صرفا پس از گذشت ۳ ماه از زمان فعال سازی سیم کارت در اپراتور پایه وجود دارد.

۸-۵ شماره مشترک اعتباری پس از ترابرد، کماکان بصورت اعتباری و شماره مشترک دایمی پس از ترابرد شماره بصورت دایمی در اپراتور پذیرا باقی خواهد ماند.

۹-۵ در صورتی که مشترک به هر دلیلی، به مدت ۶ ماه در شبکه ایرانسل غیر فعال باشد خدمت رسانی به ایشان متوقف و شماره ایشان از طریق مرکز مدیریت ترابرد به اپراتور پایه ترابرد خواهد شد.

۱۰-۵ مشترک با مهاجرت به شبکه ایرانسل، صرفا می تواند از خدمات ارائه شده ایرانسل شامل مکالمات و خدمات ارزش افزوده استفاده کند و ترابرد خدمات همراه با ترابرد شماره امکان پذیر نخواهد بود. مشترکین محترم باید توجه داشته باشند که تعرفه تماس های آنها با مشترکین ایرانسل با تعرفه درون شبکه و سایر تماسهای آنها به صورت برون شبکه محاسبه خواهد شد.

۱۱-۵ پس از ترابرد شماره اعتباری، اعتبار مشترک صفر خواهد شد. لذا مشترک ملاحظات لازم را تا قبل از نهایی شدن درخواست ترابرد باید به عمل آورد.

۱۲-۵ امکان لغو درخواست ترابرد نهایتا تا قبل از زمان غیرفعال شدن سیم کارت در شبکه اپراتور فرستنده وجود دارد.

۱۳-۵ درمواردی که به دلایل مختلف ترابرد شماره به اشتباه اتفاق افتاده باشد شماره باید به صورت اضطراری به اپراتور فرستنده بازگردانیده شود.

۱۴-۵ انتقال اشتراک شماره صرفا از طریق اپرتور پایه مجاز می باشد، لذا دارنده شماره برای انتقال شماره باید ابتدا به اپراتور پایه ترابرد کرده و سپس انتقال شماره را انجام دهد.

۱۵-۵ از آنجاییکه هر مشترک در هر اپراتور نهایتا می تواند ۱۰ شماره تلفن همراه را در اختیار داشته باشد لذا در صورت حضور یک مشترک حقیقی با ۱۰ شماره در اپراتور پذیرا امکان ترابرد شماره وی به اپراتور پذیرا وجود نخواهد داشت.

۱۶-۵ ساعات کاری از ساعت ۸ تا ۱۷ روزهای شنبه تا چهارشنبه و ۸ تا ۱۵ روزهای پنج شنبه به جز تعطیلات رسمی در ایران خواهد بود. در صورتی که درخواست ترابرد در روزها و یا ساعات غیر کاری به مرکز مدیریت ارسال شود، شروع زمان ترابرد از ساعت ۸ صبح اولین روز کاری بعد از درخواست ترابرد خواهد بود.

 

ه – قوانین خرید مودم های تی دی ال تی ای

لطفا در هنگام خرید مودم های تی دی ال تی ای به پوشش دهی شبکه تی دی ال تی ای در منطقه مورد نظر دقت فرمایید.

با تایید گزینه “از پوشش دهی منطقه مورد استفاده اطمینان دارم” در هنگام خرید، سایت هیچگونه مسئولیتی در قبال قبول مرجوع نمودن این مودم ها ندارد.

 

بازگشت به بالا